Η Εταιρεία Μας

Υποσχόμαστε να θέτουμε πάντα το συμφέρον σας πάνω από το δικό μας.

Η Emergo Wealth Ltd είναι Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών , η οποία παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων. Η Εταιρεία χαρακτηρίζεται από την παγκοσμίου επιπέδου εξειδίκευση των στελεχών της, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια.

Στην Emergo Wealth ακούμε και κατανοούμε τις ανάγκες των πελατών μας και τους προτείνουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τους στόχους τους.

Παρέχουμε στους πελάτες μας όλες τις πληροφορίες, για το πως διαχειριζόμαστε τα κεφάλαιά τους, με απλό και ξεκάθαρο τρόπο.

Προσφέρουμε επενδυτικές συμβουλές, και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ταμείων, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες να βασίζονται σε ολοκληρωμένες λύσεις για τη σωστή διαχείριση και αύξηση των περιουσιακών τους στοιχείων τους.

Eπιπλέον, προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα όπως αναδιάρθρωση χορηγήσεων, εξαγορές και συγχωνεύσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια και εταιρική χρηματοδότηση για ανάπτυξη και διεθνή επέκταση εργασιών.

Υιοθετούμε, προωθούμε και λειτουργούμε με γνώμονα τα υψηλότερα πρότυπα προσωπικής και επαγγελματικής δεοντολογίας. Προσυπογράφουμε και συμμορφωνόμαστε με τον Κώδικα Επαγγελματικής Ευθύνης των επαγγελματικών συνδέσμων στους οποίους ανήκουν τα στελέχη μας, όπως το Chartered Institute of Securities & Investments, το Investment Management Consultants Association, το Institute of Chartered Accountants of England & Wales, και το Institute of Directors.