Θεσμικοί Επενδυτές

Διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση σας με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.

 

Ανάλυση

Οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας (due diligence) που εφαρμόζουμε, αξιολογούν τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τη χρηματοοικονομική θέση των πελατών μας. Διενεργούμε ενδελεχή έλεγχο όλων των δεδομένων σας έτσι ώστε να καθορίσουμε το πλαίσιο που συνάδει με τους στόχους που έχετε θέσει.

 

Σχεδιασμός

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους θεσμικούς πελάτες μας να αναπτύξουν, να επιβλέπουν και να προσαρμόζουν συνεχώς τα επενδυτικά τους σχέδια σύμφωνα με τα επίπεδα ρίσκου που έχουν προκαθοριστεί. Ο σχεδιασμός μας αποκλείει οποιεσδήποτε στρεβλώσεις και βοηθά τους θεσμικούς πελάτες μας στο να έχουν την αναμενόμενη απόδοση προς όφελος των άμεσα ενδιαφερομένων.

 

Υλοποίηση

Οι επενδυτικοί μας σύμβουλοι αξιολογούν και επιλέγουν τα πλέον κατάλληλα προϊόντα για την υλοποίηση των επενδυτικών στόχων των πελατών μας. Παρακολουθούμε και προσαρμόζουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των πελατών μας, παρέχοντας τους με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε να κατανοούν πλήρως τη βάση της επενδυτικής πολιτικής που ακολουθείται, καθώς και όλες τις ευκαιρίες και τους κινδύνους.

 

Συμμόρφωση

Ενημερωνόμαστε συνεχώς για όλες τις αλλαγές στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς βοηθώντας τους πελάτες μας να συμμορφώνονται πλήρως με όλες τις απορρέουσες υποχρεώσεις.

 

Για να δείτε την πλήρη γκάμα των υπηρεσιών μας που απευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές, πατήστε εδώ.