Έρευνα

Προσθέτουμε αξία μέσω της έρευνας.

Θεωρούμε την Έρευνα ως τον ακρογωνιαίο λίθο στη διαδικασία λήψης οποιασδήποτε στρατηγικής απόφασης. Η ερευνητική μας ομάδα ετοιμάζει έγκυρες, διορατικές και επίκαιρες αναλύσεις για ένα ευρύ φάσμα τομέων της Κυπριακής οικονομίας. Η έρευνά μας καλύπτει επίσης ένα μεγάλο αριθμό χρηματοοικονομικών μέσων και προϊόντων και παρέχει αναλυτικές εκθέσεις και εισηγήσεις στο τμήμα διαχείρισης επενδύσεων, προσδίδοντας έτσι περισσότερη αξία στα χαρτοφυλάκια των πελατών μας.

Κατά τη διενέργεια μιας έρευνας, επεξεργαζόμαστε δεδομένα από δικές μας πρωτεύουσες πηγές, καθώς επίσης και από δευτερεύουσες πηγές, χρησιμοποιώντας τη δική μας βάση διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων την οποία έχουμε δημιουργήσει με τη χρήση της πλατφόρμας Cube Data Management®.

Για πλήρη λίστα των Υπηρεσιών Έρευνας και Ανάλυσης ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

We believe that Research is the foundation for any strategic decision. Our research desk produces accurate, insightful and up-to-date proprietary analysis of a broad range of sectors of the Cyprus economy. We also cover a large number of select instruments and products and provide analysis reports and recommendations for our investment management department to help add value to our clients’ portfolios.

We compile, process and analyse data collected from our own primary sources, as well as secondary sources using our proprietary knowledge management database built on the Cube Data Management® platform.

 

Για πλήρη λίστα των Υπηρεσιών Έρευνας και Ανάλυσης, πατήστε εδώ.